Категории

Благодарим Ви за посещението !

МАСТЪР КЛЮЧ СИСТЕМИ

Мастър кий системата за момента е най-сигурният, изгоден и лесен за поддръжка начин за контрол на достъпа.

   Master key система ни е нужна, когато искаме да ползваме режим на заключване и достъп, при който всеки потребител с един ключ може да отключва единствено помещенията, в които му е позволено да влиза.

   Първоначалната инвестиция за реализирането на такава система е малко по-висока от закупуването на стандартно заключване, но на практика не се изисква специална поддръжка и обучение за работа.

   Няма ограничение по отношение на броя на секретните патрони включени в една Master key система, макар че това е свързано с режима на отключване. С Master key системата могат да се отключват (заключват) всички врати, катинари, допълнителни брави, шкафове, каси, пощенски кутии. При нужда от смяна на заключващите комбинации се сменя само кода, без да се променя системата и патроните, освен това тези системи лесно могат да бъдат разширявани и подобрявани. Производителите на hidh security заключващи продукти изграждат своите иновации така, че да са съвместими с предишните генерации на своите изделия.

   Използването на High Security продукти в изграждането на обемни и сложни мастър кий системи е продиктувано от уникалната конструкция на профилите на тези изделия. За това ключове с продукти на MAUER, MUL-T-LOCK, ABLOY PROTEC, KESO осигуряват юридическа и техническа защита, от най-високо ниво, против неоторизирано копиране. Профилите са интелектуална собственост на фирмата производител, която притежава патент и има изключителни права за прилагането на системата. Допълнителни ключове може да поръчва и получава само лице, представящо документ за собсвеност на системата.

 

    Фирма "ВТК Сервиз" ЕООД има специалист, който може да Ви консултира и разработи схема за изграждането на нужната Ви Мастър Кий система, освен това имаме и възможност да проектираме и изпълним конкретна система.  

 

Табличен вид

Количка

Количката е празна.